Unesco vill se samhällsförändring inom områden som demografisk utveckling, folkhälsa, välfärd, migration och arbetsmarknad. Unesco arbetar aktivt för att forskningen ska bidra till minskad diskriminering, xenofobi, utanförskap och social ojämlikhet. Vidare ska jämställdhet, mångfald och tillgänglighet utgöra viktiga forskningsområden. Centralt är fokus på mänskliga rättigheter.

Detta gör Unescos genom Management of Social Transformation (MOST) ett program som syftar till att öka kunskapen om sociala omvandlingsprocesser i världen. MOST stödjer internationell och jämförande samhällsvetenskaplig forskning samt förmedlar relevant forskningsresultat och data till beslutsfattare.

För samhällsförändigt på lokal nivå, i Sverige, har Svenska Unescorådet utsett en förening som arbetar med social hållbar samhällsutveckling: Unesco LUCS (Local UNESCO Collaboration Sweden). LUCS är ett samarbete mellan flera kommuner, organisationer och högskolor som syftar till att sprida kunskap om platsidentitet, social jämlikhet, sammanhållning samt interkulturell och interreligiös dialog.


Senast uppdaterad 23 januari 2020